Denní stacionář

Víme, že to nemáte jednoduché.  Ulehčíme Vám to!

P6267711Co to je a pro koho to je?

Denní stacionář ALKA je služba určená lidem od 15 let věku, kteří z důvodu svého zdravotního postižení se neobejdou bez neustálé pomoci druhých osob při běžných denních činnostech, zároveň se chtějí rozvíjet ve všech směrech
a být v kontaktu s dalšími lidmi v podobné situaci.

Jedná se o ambulantní službu, za kterou klient dochází do našeho zařízení. Zde pobývá jen určitou část dne a jinak zůstává v běžném domácím prostředí, kde se o něj stará
jeho rodina.

I. oddělení denního stacionáře 
je určeno především aktivním klientům,
kteří jsou částečně soběstační.

II. oddělení denního stacionáře
je určeno velmi těžce kombinovaně postiženým klientům,
kteří vyžadují celodenní péči.

Poskytování služby se řídí platným ceníkem.
Další informace Vám předá kontaktní sociální pracovnice

Na co se můžete těšit?P8288408

Pro uživatele služby denního stacionáře je připravena
řada kreativních, aktivizačních a výukových činností,
od nácviku sebeobsluhy a péče o domácnost,
až po aktivity v přirozeném prostředí jako jsou 
nakupování, výlety a další. S námi nepoznáte nudu,
pokud nebudete chtít.

Jaké výhody to má pro rodiče?P7237875

Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje 
mít čas pro své pravidelné i nepravidelné aktivity,
od chození do práce po vlastní koníčky a relaxaci.
Zároveň mají jistotu, že o jejich svěřence 
je dobře postaráno, po všech stránkách.

Co určitě můžete očekávat?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo
  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
  a při obstarávání osobních záležitostí 

Máme pro vás ještě něco navíc!P9031125-1

Fakultativně má klient možnost využít terapii
v multismyslové relaxační místnosti Snoezelen 
a na Motomedu.

Rozhodli jste se využít tuto službu?

Splňujete Kritéria pro přijímání a odmítnutí (ST.3).pdf?
Vyplňte a odešlete nám Žádost o sociální službu,
nebo kontaktujte sociální pracovnici.

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek.
Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

Nahoru