Denní stacionáře

wheelchair-1595794_1280Denní stacionář je určen lidem se tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 6 – 64 let (od 1. 1. 2020), kteří k svému rozvoji, udržení kvality života a sociálnímu začleňování potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Uživatel služby denního stacionáře má možnost zapojit se do řady aktivizačních a kreativních činností. Podporujeme uživatele v aktivním trávení volného času – výlety, návštěvy kulturních akcí, canisterapie, muzikoterapie, pohybová terapie, práce v keramické dílně, výtvarné činnosti, nakupování, vaření a pečení.

Denní stacionář je rozdělen na dvě části. V přízemí je prostor pro aktivní uživatele a v prvním patře pro uživatele, kteří potřebují celodenní péči.

Provozní doba denního stacionáře je ve všední dny od 7:30 do 16:00.

PA148546Základní činnosti poskytované v denním stacionáři:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Nahoru