Odlehčovací služby

family-hand-1636615_960_720Odlehčovací služba je určena lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 1 – 64 let. Cílem je umožnit rodinám a pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o člověka s postižením.

Odlehčovací službu poskytujeme v terénní, ambulantní a pobytové formě

V rámci ambulantní odlehčovací služby nabízíme tyto základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba Odlehčovací služby je ve všední dny od 7:00 do 17:00

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku.

V rámci terénní odlehčovací služby nabízíme:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Doprovody do školského zařízení, na kroužky, doprovod zpět do domácího prostředí, procházky, podpora v aktivním trávení volného času

Provozní doba služby je nepřetržitá

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku.

V rámci pobytové odlehčovací služby nabízíme:

Rodičům a pečujícím osobám jednou měsíčně nabízíme odlehčovací službu o víkendu. Službu realizujeme v prostorách Alka, o.p.s.. V rámci pobytové služby nabízíme

 • Ubytování a stravu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Provozní doba služby je každý třetí víkend v měsíci od pátku 18:00 do neděle 18:00. Rozsah služby určuje uživatel dle svého přání a potřeb.

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

 

Nahoru