Odlehčovací služby

P6063862Co to je a pro koho to je?

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pomoc a podporu potřebným po přechodnou dobu, po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele, respektuje a zachovává jejich důstojnost.

Posláním ambulantní odlehčovací služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí.

Veškeré aktivity s našimi klienty se navzájem prolínají a navazují na sebe.

Během odlehčovací služby pomáháme našim klientům se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako je podávání jídla a pití, oblékání a svlékání, přesun na lůžko nebo vozík. Dále našim klientům pomáháme při osobní hygieně. Během služby zajišťujeme poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, v neposlední řadě jsou to výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odlehčovací služby jsou určeny pro lidi s postižením ve věku od 1 do 64 let, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují pomoc a dohled jiné osoby. Platby za poskytování služby se řídí platným ceníkem, informujte se u kontaktní sociální pracovnice.

1x za měsíc je možno využít příležitost přihlásit se na víkendovou odlehčovací službu. Služba je rozdělena na denní a noční. Využít může jednu, nebo obě služby. Pro bližší informace, kontaktujte Bc. Petru Zemanovou.

IMG_6997

Na co se můžete těšit?

Uživatelům služba nabízí možnost smyslupně vyplnit volný čas a je zcela na něm, jestli si vybere některou ze široké škály kreativních činností, práci na PC, nebo relaxaci. Součástí služby jsou i  procházky a výlety

Jaké výhody to má pro rodiče?

Rodině služba umožní získat volný čas pro pravidelné i nepravidelné aktivity od práce po koníčky a zároveň vědět, že o jejich svěřence je dobře postaráno po všech stránkách.

Co určitě můžete očekávat?

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Pro každého máme ještě něco navíc

Úhrada za využití těchto služeb se řídí platným ceníkem, kromě základních činností služby může uživatel využít také fakultativních služeb, například pobyt v multismyslové relaxační místnosti Snoezelen či Motomed.

Chcete využít tuto službu a splňujete OS Kritéria pro přijímání a odmítnutí (ST. 3).pdf, nebo potřebujete další informace? 

Kontaktujte sociální pracovnici či vyplňte a odešlete Žádost o sociální službu.

 

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek. Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

Nahoru