Sociálně aktivizační služby

IMG_0101Sociálně aktivizační služba je určena lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením ve věku 6 – 64 let, kteří jsou z důvodu svého postižení ohroženi sociálním vyloučením.  Hlavním cílem služby je předejít sociální izolaci uživatelů, rozvíjet jejich  sociální dovednosti a zejména navazovat a udržovat společenské vztahy v běžném prostředí. Klademe důraz na podporu a rozvoj komunikačních dovedností, podporujeme uživatele ve vyjádření vlastního zájmu a názoru a v posílení asertivního chování. Podporujeme uživatele v  aktivním trávení volného času, kontaktu se společenským prostředím a využívání běžných zdrojů.

 

 

Doba poskytování: pondělí až pátek od 7:30 – 16:00

Ambulantní forma – uživatel dochází za službou do našeho zařízení.

V rámci sociálně aktivizační služby nabízíme:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je poskytována zdarma.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Nahoru