Sociálně aktivizační služby

Co to je a pro koho to je?

P1082395

Sociálně aktivizační služby jsou určeny lidem s postižením ve věku od 1 do 64 let. Hlavním cílem služby je předejít sociální izolaci uživatelů, rozvíjet jejich dovednosti a zejména navazovat a udržovat sociální vazby s podobně postiženými lidmi i komunitou, ve které žijí. 

Na co se můžete těšit?

P8258253

Uživatelům služby nabízíme jak individuální aktivity, tak aktivity skupinové. Všechny jsou pro klienty zábavné a podporují jejich kreativitu a dobrou náladu. Připravena je řada rukodělných činností, výukových aktivit s využitím PC i bez něj a také  Muzikoterapie.

Jaké to má výhody pro rodiče?

Rodině pečující o postiženého člověka tato služba umožňuje zprostředkovat mu náplň volného času, která odpovídá jeho potřebám a možnostem a získat volný tak čas pro své vyžití. 

Co můžete určitě očekávat?Fotografie0187

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • základní úkony jsou poskytovány zdarma

Pro každého máme ještě něco navíc

Uživatelé mají možnost kromě základních činností poskytovaných zdarma využít také fakultativní služby, ke kterým patří HiporehabilitaceMultismyslová relaxační místnost Snoezelen a Motomed.  

Chcete využít tuto službu a splňujete SAS - Kritéria pro přijímání a odmítnutí (ST.3).pdf nebo potřebujete více informací? Kontaktujte sociální pracovnici této služby či vyplňte a odešlete Žádost o sociální službu.

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek. Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

Nahoru