TheraSuit

Víte, že ALKA poskytuje TheraSuit již od roku 2011?
Víte, že ALKA díky štědrým sponzorům stále udržuje ceny terapie na hranici minimálních nákladů?
Víte, že ALKA garantuje svým klientům možnost opakovat terapii Therasuit, dokud nedosáhnou svého cíle?
Víte, že ALKA má tým těch nejlepších profesionálů?

 

Co to je a pro koho to je?013

Terapie v obleku, oblečková terapie, kosmická terapie, terapie v kleci, terapie v závěsu a další různá pojmenování může mít moderní pohybová terapie Therasuit.

Sociální rehabilitace Therasuit je službou, jejímž cílem je zvýšit úroveň sebeobsluhy klienta (věkové rozmezí 1 - 64 let) na maximální možnou míru. Uživatelé jsou podporováni v tom, aby byli co nejvíce samostatní a bez pomoci, nebo s malou asistencí zvládali ve svém každodenním životě co nejvíc. Služba je cíleně navázána na moderní rehabilitační metodu TheraSuit a umožňuje pokroky pohybovou terapií dosažené uvést do praxe.

Na co se můžete těšit?049

Během terapie vám služba nabídne zejména nácvikové činnosti s důrazem na nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru.

Vždy se bereme ohled na současný stav klienta a jeho pohybové potřeby. Klienti se učí plazení, lezení, sezení na všech možných židlích a židličkách, chůzi po rovině bez překážek i s překážkami (velmi oblíená je opičí dráha). Pro ty, co již mají chůzi osvojenou je k dispozici běhací pás, který vede klienta ke střídání nohou a rukou v závislosti na zvolené rychlosti. Součástí nácviku pohybu je také samozřejmostí nácvik chůze do schodů a ze schodů.

Zvláštní pozornost je věnována nácviku běžných a alternativních způsobů komunikace, práce s informacemi a také vzdělávací aktivity.

Jaké výhody to má pro rodiče?

Rodině tato služba umožňuje zprostředkovat svému svěřenci moderní přístup výrazně zlepšující jeho budoucí perspektivu. Zároveň, díky vyšší úrovni sebeobsluhy, klesá náročnost péče ze strany pečujícíh osob. 

Co určitě můžete očekávat?

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (klienti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni se sami svléknout a obléknout, najíst a napít; speciální oblastí sebeobsluhy je sebehygiena)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pohybovou terapii Therasuit je možné zvolit k nabízené sociální službě jako fakultativní službu.

Pro každého máme ještě něco navícIMG_6032

Chcete využít tuto službu a splňujete SRT Kritéria pro přijímání a odmítnutí (ST. 3).pdf  vyplňte a odešlete Žádost o sociální službu nebo kontaktujte sociální pracovnici.

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek. Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

 

Nahoru