Časté otázky

Nenašli jste odpovědi na všechny své otázky? Zde si můžete přečíst nejčastější otázky a odpovědi.

Je vhodné léčbu opakovat? A pokud ano, tak kolikrát ročně?

Vždy záleží individuálně na posouzení stavu jednotlivého dítěte. Po absolvování první terapie je lékařem doporučen další postup léčby. To samé platí pro četnost terapií v roce, vždy jde o to, aby pro dítě byl stanoven ten nejvhodnější rozvrh. Terapie je rovněž v některých případech vhodná jako prevence možných komplikací.

Jaké jsou kontraindikace terapie? Co v případě epilepsie?

Kontraindikací je jakýkoliv akutní stav, např. probíhající akutní nemoc včetně dekompenzovaného diabetu. V případě epilepsie platí, že pokud je medikačně zastabilizovaná, tak není překážkou pro absolvování terapie.

Zvládne dítě čtyřhodinovou terapii každý den? Nebude pociťovat únavu?

Terapie je vedena vždy podle aktuálního stavu a kondice dítěte s přihlédnutím na všechny diagnózy. Kromě toho se v rámci terapie střídají aktivační a relaxační prvky, pro dítě jsou tedy námaha i odpočinek rozloženy do celého průběhu terapie. V případě únavy dítěte je terapie tomu přizpůsobena a totéž platí i opačně.

Je terapie vhodná pro děti s metabolickými poruchami?

V případě metabolických poruch je potřeba přihlédnout k jednotlivým diagnózám. Terapie není vhodná při závažné malnutrici, těžké osteoporóze či dekompenzovaném diabetu. Kromě těchto kontraindikací je po konzultaci s lékařem terapie vhodná i pro diagnózy metabolických poruch.

Lze terapii využít i v léčbě dospělých?

Terapie je svém základu aplikovatelná jak na dětské, tak i na dospělé klienty. Kromě toho vždy dochází k sestavení individuálního plánu pro každého z nich, a proto je terapie ušita na míru i dospělým. Naši terapeuti poté individuálně pracují na primárních problémech, které určí v kombinaci jak samotný klient, tak lékař i daný fyzioterapeut, a to s cílem zlepšení zdravotního stavu a kvality života člověka.

Nahoru