Sociální rehabilitace

Upozorňujeme uživatele sociálních služeb Sociální rehabilitace ambulantní,  Sociální rehabilitace Therasuit a Sociální rehabilitace pracovní na to, že od 1.1.2018 došlo ke sloučení těchto 3 služeb do jedné s názvem Sociální rehabilitace. Na obsah a podmínky služeb dosud poskytovaných nemá tato změna vliv.

Co to je a pro koho to je?

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší úrovně sebeobsluhy lidí s handicapem (věkové rozmězí 1-64 let) a zároveň posílení jejich zapojení do komunity, ve které žijí do takové míry, jakou jejich handicap, jejich schopnosti a potenciál umožňuje. Podporujeme uživatele v tom, aby byli co nejvíce samostatní a bez pomoci, nebo s malou asistencí zvládali ve svém každodenním životě co nejvíc.  

Tuto službu poskytujeme v ambulantní a terénní formě. 

Kde to probíhá?IMG_0098

Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována přímo
v našem Centru a terénní forma zahrnuje jednak
podporu našich klientů umístěných v Základní a praktické škole v Příbrami a jednak převozy zejména mezi školou a ALKOU. Kombinace těchto dvou forem sociální rehabilitace umožňuje pracovat na klientově individuálním cíli prakticky neustále, čímž je možné dosahovat pokroků rychleji. 

Na co se můžete těšit?

Uživatelům nabízíme řadu nácvikových činností, rozvojových a výukových aktivit podle jejich aktuálního stavu a potřeb. Mohou pracovat na své sebeobsluze, nacvičovat činnosti související s péčí o domácnost jako je úklid, vaření, nakupování a samozřejmě také posilovat schopnosti sociální, v rámci Centra i v rámci svého přirozeného společenského prostředí.

Těm, kteří potřebují zlepšovat zejména svou schopnost samostatného pohybu nabízíme nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru. Vždy se bereme ohled na současný stav klienta a jeho pohybové potřeby. Klienti se učí plazení, lezení, sezení na všech možných židlích a židličkách, chůzi po rovině bez překážek i s překážkami (velmi oblíená je opičí dráha). Pro ty, co již mají chůzi osvojenou je k dispozici běhací pás, který vede klienta ke střídání nohou a rukou v závislosti na zvolené rychlosti. Součástí nácviku pohybu je také samozřejmostí nácvik chůze do schodů a ze schodů. V případě zájmu lze tyto dovednosti podpořit současným zařazením pohybové terapie Therasuit.

Těm, kteří potřebují podpořit v oblasti budoucího pracovního uplatnění nabízíme cílené nácviky pro rozvoj pracovních a sociálních dovedností potřebných k případnému následnému zaměstnání. Jedná se zejména o uživatele, který zvládá základní úkony sebeobsluhy a je schopen, s případnou malou asistencí, vykonávat činnosti, které vyžaduje případné zaměstnání. Služba umožňuje zažít a upevnit sociální návyky nezbytné pro zařazení na trh práce

Nácvik v těchto případech probíhá přímo v Centru péče o handicapované ALKA, dále v Nácvikovém kiosku a na Svaté Hoře. Uživateli služba nabízí řadu pracovních nácviků od úklidu přes vaření a jednoduché kancelářské činnosti, až po údržbářské práce. Součástí služby je i teoretická příprava a procvičování motorických dovedností v rámci kreativní práce s hlínou, pedigem a dalšími materiály. 

IMG_0115

Jaké to má výhody pro rodiče?

Rodině tato služba nabízí možnost zajistit člověku, o kterého pečuje, opravdu fundovanou podporu při rozvoji jeho dovedností. S klientem pracuje řada odborníků, kteří vedou činnosti v Centru a zároveň, v případě zájmu, navrhují a podporují rodinu v případné vlastní, domácí práci. Zvýšení úrovně sebeobsluhy postiženého člověka klesá náročnost péče o něj. 

 

Co určitě můžete očekávat?

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • je poskytována zdarma

Pro každého máme ještě něco navícP6113889

Uživatelé mají možnost kromě základních činností poskytovaných zdarma využít také fakultativní služby,
ke kterým patří Pohybová terapie Therasuit, Multismyslová relaxační místnost Snoezelen a Motomed.  

Chcete využít tuto službu a splňujete SRA Kritéria pro přijímání
a odmítnutí (St. 3).pdf
, nebo potřebujete více informací?

Vyplňte a odešlete elektronickou Žádost o sociální službu
či kontaktujte sociálni pracovnici.

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek. Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

 

Nahoru