Sociální rehabilitace

Co to je a pro koho to je?

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je dosažení co nejvyšší úrovně sebeobsluhy lidí s handicapem (věkové rozmězí 1-64 let) a zároveň posílení jejich zapojení do komunity, ve které žijí do takové míry, jakou jejich handicap, jejich schopnosti a potenciál umožňuje. Podporujeme uživatele v tom, aby byli co nejvíce samostatní a bez pomoci, nebo s malou asistencí zvládali ve svém každodenním životě co nejvíc.  

Tuto službu poskytujeme v ambulantní a terénní formě. 

Kde to probíhá?IMG_0098

Ambulantní sociální rehabilitace je poskytována přímo v našem Centru. 

Na co se můžete těšit?

Uživatelům nabízíme řadu nácvikových činností, rozvojových a výukových aktivit podle jejich aktuálního stavu a potřeb. Mohou pracovat na své sebeobsluze, nacvičovat činnosti související s péčí o domácnost jako je úklid, vaření, nakupování a samozřejmě také posilovat schopnosti sociální, v rámci Centra i v rámci svého přirozeného společenského prostředí.

Těm, kteří potřebují zlepšovat zejména svou schopnost samostatného pohybu nabízíme nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru. Vždy se bereme ohled na současný stav klienta a jeho pohybové potřeby. Klienti se učí plazení, lezení, sezení na všech možných židlích a židličkách, chůzi po rovině bez překážek i s překážkami (velmi oblíená je opičí dráha). Pro ty, co již mají chůzi osvojenou je k dispozici běhací pás, který vede klienta ke střídání nohou a rukou v závislosti na zvolené rychlosti. Součástí nácviku pohybu je také samozřejmostí nácvik chůze do schodů a ze schodů. V případě zájmu lze tyto dovednosti podpořit současným zařazením pohybové terapie Therasuit.

Těm, kteří potřebují podpořit v oblasti budoucího pracovního uplatnění nabízíme cílené nácviky pro rozvoj pracovních a sociálních dovedností potřebných k případnému následnému zaměstnání. Jedná se zejména o uživatele, který zvládá základní úkony sebeobsluhy a je schopen, s případnou malou asistencí, vykonávat činnosti, které vyžaduje případné zaměstnání. Služba umožňuje zažít a upevnit sociální návyky nezbytné pro zařazení na trh práce

Nácvik v těchto případech probíhá přímo v Centru péče o handicapované ALKA, dále v Nácvikovém kiosku a na Svaté Hoře. Uživateli služba nabízí řadu pracovních nácviků od úklidu přes vaření a jednoduché kancelářské činnosti, až po údržbářské práce. Součástí služby je i teoretická příprava a procvičování motorických dovedností v rámci kreativní práce s hlínou, pedigem a dalšími materiály. 

IMG_0115

Jaké to má výhody pro rodiče?

Rodině tato služba nabízí možnost zajistit člověku, o kterého pečuje, opravdu fundovanou podporu při rozvoji jeho dovedností. S klientem pracuje řada odborníků, kteří vedou činnosti v Centru a zároveň, v případě zájmu, navrhují a podporují rodinu v případné vlastní, domácí práci. Zvýšení úrovně sebeobsluhy postiženého člověka klesá náročnost péče o něj. 

 

 

Co určitě můžete očekávat?

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • je poskytována zdarma

Pro každého máme ještě něco navícP6113889

Uživatelé mají možnost kromě základních činností poskytovaných zdarma využít také fakultativní služby,
ke kterým patří Pohybová terapie Therasuit, Multismyslová relaxační místnost Snoezelen a Motomed.  

Chcete využít tuto službu a splňujete SRA Kritéria pro přijímání
a odmítnutí (St. 3).pdf
, nebo potřebujete více informací?

Vyplňte a odešlete elektronickou Žádost o sociální službu
či kontaktujte sociálni pracovnici.

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

 

Poslání, cíle, zásady poskytované služby a hodnoty ALKY upravuje Veřejný závazek. Zároveň vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

 

Nahoru