Therasuit

Terapie v obleku, oblečková terapie, kosmická terapie, terapie v kleci, terapie v závěsu a další různá pojmenování může mít moderní pohybová terapie Therasuit.

Pohybovou terapii Therasuit poskytujeme jako fakultativní službu k službě Sociální rehabilitace.

Co to je Therasuit?

IMG_5342Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Jedná se o intenzivní rehabilitaci, která zásadně mění pohybové vzorce klientů do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun ve vývoji pohybových dovedností klienta (například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze, popřípadě chůze za opory jedné vycházkové hole) a také rozvoj schopností rozumových, komunikačních a sociálních. 049

 

Jak Therasuit probíhá

Intenzivní blok trvá tři  a půl hodiny a má několik částí. V první části dochází k nahřívání, masáži a protažení končetin. Po přípravě klienta začíná vlastní  pohybová terapie, která je dopředu navržena dle aktuálního stavu a cíle klienta. Terapie probíhá ve speciální cvičební jednotce, kde díky systému kladek, dochází k protažení a posílení postižených svalů a zároveň jsou vytvářeny nové pohybové vzory.

Základním prvkem metody je speciální obleček TheraSuit® a kromě posilovacích cvičení pomáhá upevňovat dosažené pokroky terapie IMG_6978SpiderTherapy®, při které je klient díky systému lan jištěn v prostoru a má možnost zakusit jinou dimenzi pohybu. Celá terapie je tedy zaměřena k získání nového pohybového vzoru (či nápravě nesprávného) s integrací primitivních reflexů.

Terapie probíhá zpravidla ve 3týdenních blocích, každý den přes 3 hodiny (začátky dopoledne od 8:00, či odpoledne od 12:00).

 

V čem spočívá úspěch?

IMG_6094Úspěch metody je snadno vysvětlitelný na základě nejnovějších poznatků o fungování mozku a neuroplasticitě. Cvičení přímo ovlivňuje fungování mozku, intenzivní terapií stojící na pravidelném opakování stejných cviků a pohybů dochází ke vzniku nových nervových spojení, tvoří se nové, nebo se napravují chybné pohybové vzory. To se projeví na úrovni jednotlivých svalů, které jsou poté zapojeny do funkce.

V rámci léčby jsou zkrácené svaly protahovány a ochablé svaly posilovány, což vede k tomu, že se mohou zapojit do svalové souhry a poskytují oporu pro pohyb.

Tak jsou kompenzována poškození, která mohla vzniknout již v těhotenství, v rámci porodu, nebo po porodu dítěte. Rovněž je kompenzováno i negativní působení svazujícího prostředí autosedaček, kočárků, postýlek atd.

 

Pro koho je to vhodné?

IMG_6780Celou terapií s klientem prochází fyzioterapeut, který se mu individuálně věnuje. Terapie se upravuje podle potřeb a diagnózy klienta a podle aktuální situace. Před započetím terapie klient absolvuje lékařskou prohlídku, podle jejíchž výsledků je stanoven individuální plán.

Léčba je vhodná pro lidi s neuromuskulárním deficitem (především děti s dětskou mozkovou obrnou, děti po traumatech hlavy, intracerebrálním krvácení, cévních mozkových příhodách, invazivních a zánětlivých onemocněních mozku apod.). Věk klientů by se měl pohybovat v rozmezí 2 – 20 let, nicméně tento koncept lze aplikovat na pacientech všech věkových kategorií.

Pro dospělé lidi se tato terapie uplatňuje hlavně při těchto indikacích: stavy po cévní mozkové příhodě, revmatoidní artritida, sportovní úrazy, ortopedické diagnózy, vestibulární poruchy, smyslové integrační poruchy, popáleniny, zlomeniny - časná fáze rehabilitace, Downův syndrom, spina bifida a vývojové retardace.

SRT Kritéria pro přijímání a odmítnutí (ST. 3).pdf

 

Časté otázky

Nenašli jste odpovědi na všechny své otázky? Zde si můžete přečíst nejčastější otázky a odpovědi.

Je vhodné léčbu opakovat? A pokud ano, tak kolikrát ročně?

Vždy záleží individuálně na posouzení stavu jednotlivého dítěte. Po absolvování první terapie je lékařem doporučen další postup léčby. To samé platí pro četnost terapií v roce, vždy jde o to, aby pro dítě byl stanoven ten nejvhodnější rozvrh. Terapie je rovněž v některých případech vhodná jako prevence možných komplikací.

Jaké jsou kontraindikace terapie? Co v případě epilepsie?

Kontraindikací je jakýkoliv akutní stav, např. probíhající akutní nemoc včetně dekompenzovaného diabetu. V případě epilepsie platí, že pokud je medikačně zastabilizovaná, tak není překážkou pro absolvování terapie.

Zvládne dítě čtyřhodinovou terapii každý den? Nebude pociťovat únavu?

Terapie je vedena vždy podle aktuálního stavu a kondice dítěte s přihlédnutím na všechny diagnózy. Kromě toho se v rámci terapie střídají aktivační a relaxační prvky, pro dítě jsou tedy námaha i odpočinek rozloženy do celého průběhu terapie. V případě únavy dítěte je terapie tomu přizpůsobena a totéž platí i opačně.

Je terapie vhodná pro děti s metabolickými poruchami?

V případě metabolických poruch je potřeba přihlédnout k jednotlivým diagnózám. Terapie není vhodná při závažné malnutrici, těžké osteoporóze či dekompenzovaném diabetu. Kromě těchto kontraindikací je po konzultaci s lékařem terapie vhodná i pro diagnózy metabolických poruch.

Lze terapii využít i v léčbě dospělých?

Terapie je svém základu aplikovatelná jak na dětské, tak i na dospělé klienty. Kromě toho vždy dochází k sestavení individuálního plánu pro každého z nich, a proto je terapie ušita na míru i dospělým. Naši terapeuti poté individuálně pracují na primárních problémech, které určí v kombinaci jak samotný klient, tak lékař i daný fyzioterapeut, a to s cílem zlepšení zdravotního stavu a kvality života člověka.

 

Chcete-li využít tuto službu vyplňte a odešlete Žádost o sociální službu nebo kontaktujte sociální pracovnici.

 

Nahoru