Historie Alky

Bylo nebylo

Psal se 25. duben roku 2005 a zdá se, jako by to bylo právě včera, kdy se zakladatelé ALKY rozhodli, že nechtějí jen čekat na chvíli, kdy se v Příbrami objeví někdo, kdo bude mít opravdu zájem  začít se komplexně starat o handicapované lidi a rozhodli se, převzít iniciativu sami. Zakladatele pojila jedna zásadní věc - buď byli rodiči takových dětí, nebo profesionálové, kteří se o tyto děti starali a trápil je nedostatek služeb pro osoby s kombinovaným postižením a jejich rodiny v Příbrami a okolí. A tak vznikla ALKA.

0633Zpočátku měli hlavní a vlastně jediný cíl, otevřít denní stacionář. Bez něj byl jejich život těžký a  komplikovaný. Nebyly však k dispozici vhodné prostory a tak se činnost ALKY odehrávala v rámci setkávání rodičů a jejich dětí při příležitostech jako Den dětí, Mikuláš a podobně. První vlaštovka budoucí činnosti se objevila v roce 2007, kdy začaly probíhat cannisterapie, stále ještě v prostorách jiných organizací. Zlom přišel v roce 2008, kdy se objevily vhodné prostory v budově bývalého ZÚNZ a v červenci 2008 se ALKA stala registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Zpočátku jsme měli k dispozici 3 místnosti a v nich probíhaly první aktivity - ergoterapie a muzikoterapie. Alka měla své první zaměstnance a první stálé klienty. S prvními úspěchy rostla chuť k další práci. Přibývaly služby (Odborné sociální poradenství), klienti, zaměstnanci, vše začínalo zapadat a dávat smysl. Potýkali jsme se s řadou problémů nedostatkem financí počínaje a nedostatkem zkušeností konče. Nadšení klientů a celého týmu nám dalo sílu všechny tyto počáteční komplikace překonat a ALKA rostla doslova raketovou rychlostí. Denní stacionář byl však stále v nedohlednu. Abychom alespoň trochu suplovali jeho absenci, snažili jsme se klientům nabízet stále více aktivit a od roku 2010 také Odlehčovací služby. Stále jsme se snažili získat finance na rekonstrukci prostor pro stacionář a nakonec jsme byli úspěšní. Konečně přišel slavný den a 1.7.2011 zahájila Alka půldenní provoz Denního stacionáře.

Chcete vědět, jak to u nás vypadlo ve dnech naší první rekonstrukce? Podívejte se na následující fotky. Další fotky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

SAM_0090SAM_0091SAM_0098

 V roce 2011 se nám povedlo získat finance a jako první v České republice dovézt vybavení potřebné k poskytování pokrokové rehabilitační metody Therasuit. Získali jsme další prostory v 1. patře budovy, ve které již funguje denní stacionář, zrekonstruovali další místnost a začali poskytovat Sociální rehabilitaci Therasuit

Oproti původním předpokladům jsme tak, jak se uživatelé našich služeb posouvali a rostli, postupně došli k tomu, že řada z nich by zvládla s asistencí pracovat, byť na pár hodin denně. A protože naším cílem je, adresně reagovat na potřeby klientů, v roce 2012 mezi naše služby přibyla Sociální rehabilitace pracovní a mimo aktivit poskytovaných v našem Centru začali nabízet klientům možnost pracovat v kontaktu s běžnou populací, což jim umožňuje náš Nácvikový kiosek.

Je a bude

V roce 2015 je to přesně 10 let od založení Alky. Alka má 32 zaměstnanců, více jak 70 klientů, rozlohu 550m2 a příjmy 10 600 000 Kč. Víme, že každý musí přiložit svou ruku k dílu, aby se kolo nezastavilo a vše jelo dál.

Děkujeme!

237

Nahoru