Jak jsme financovaní

ALKA již od roku 2005 poskytuje služby občanům Příbrami i celé republiky, její existence je závislá na ochotě státních úřadů poskytovat dotace a dobrotě dárců a zaměření nadací.

ALKA zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat služby těm, kteří je potřebují.

Hlavní zdroje příjmů

Dotace a granty  tvoří významnou část rozpočtu, hlavní poskytovatel dotací je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležitá je podpora od různých nadací a nadačních fondů.

V následující tabulce vidíte přehled přidělených dotací z rozpočtu MPSV ČR:

Dotační rok: Výše dotace:
2009 429 000,00 Kč
2010 940 000,00 Kč
2011 2 630 000,00 Kč
2012 3 664 000,00 Kč
2013 4 050 000,00 Kč
2014 6 339 000,00 Kč
2015

7 302 400,00 Kč

2016

8 029 700,00 Kč

2017

8 889 900,00 Kč

Významnou část rozpočtu tvoří dary. Velmi si všech dárců vážíme, umožňují nám konat práci tak, jak je potřeba. 

Všem štědrým lidem, kteří nám přispěli, děkujeme a přejeme radost z toho, že pomohli radost udělat. Vážíme si každého daru - obdivujeme štědrost těch, kteří pošlou vyšší částky, ale je pro nás velkým závazkem i obětavost těch, kteří pošlou padesát či sto korun. Tušíme, že mnoho nemají a přesto nás podpoří.Všichni jste pro nás posilou do další práce.
Děkujeme!

 

Nahoru