Dobrovolníci

Dobrovolníci se spolupodílí na zajištění většiny činností ALKY.  Někteří dobrovolníci k nám docházejí pravidelně  - dokonce tak pravidelně, že je snadné zaměnit je se zaměstnanci ALKY. Jiní nám mohou věnovat hodinu svého času měsíčně. Každé pomoci - jakéhokoli druhu a rozsahu si velmi vážíme. Činnosti, do kterých se naši dobrovolníci zapojují, v podstatě kopírují veškeré činnosti a poslání ALKY. Bez jejich pomoci bychom řadu věcí dělat nemohli. 

Nahoru