Martina Dovolilová


Garantka služby sociální rehabilitace pracovní, pracovnice v sociálních službách | 318 654 701 | martina.dovolilova@alkaops.cz

Martina Dovolilová

V Alce funguji jako garantka provozu a služeb sociální rehabilitace, zodpovídám tedy za denní provoz této služby. Jsem také pracovnice v sociálních službách - přímo pracuji s klienty služeb sociální prevence.


Nahoru