Ostatní pracovníci

Marie Vosecká

Marie Vosecká

Personalistka a administrativní pracovnice

318 654 701 | marie.vosecka@alkaops.cz

V Alce zajišťuji veškerou administrativní agendu, od evidence pošty, faktur, skladu až po evidenci docházky. Připravuji podklady pro ekonomické oddělení a funguji také částečně jako personalistka.

Bc. Miloš  Ladra

Administrativní pracovník

milos.ladra@alkaops.cz

V Alce zodpovídám za administrativní práce a funguji také jako IT podpora.

Romana Bartišová DiS.

Romana Bartišová DiS.

Účetní

V Alce zodpovídám za administrativní úkony související s čerpáním financí na provoz služeb - pracuji s fakturami, podílím se na sledování realizace jednotlivých projektů a funguji jako mzdová účetní a částečně jako personalistka.

MUDr. Barbora Daňhová

MUDr. Barbora Daňhová

Rehabilitační lékařka

V Alce funguji jako rehabilitační lékařka, na základě vyšetření a rozhovoru s klientem a jeho rodinou mu předepisuji poskytované zdravotnické a doporučuji navazující sociální služby.

Kateřina Zajíčková

Kateřina Zajíčková

Úklidové práce

V Alce mám na starost část úklidu. Mám přesně přidělený "rajon", o který se pravidelně starám.

Alku znám již od svého dětství a je velmi důležitou součástí mého života. Díky Alce jsem našla práci a přátele.

Naděžda Sadílková

Úklidové práce

V Alce mám na starost hlavní úklidové práce a dále dohlížím na práci mé kolegyně Kačky.

Nahoru