Pedagogičtí pracovníci

Bc. Kateřina Pekárová

Bc. Kateřina Pekárová

Vedoucí týmu pracovníků služeb sociální péče (DS a OS) a sociálně aktivizačních služeb, sociální pracovnice, speciální pedagožka

318 654 701 | 601 593 158 | katerina.pekarova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální péče (odlehčovací služba a denní stacionář) a sociálně aktivizačních služeb. S klienty pracuji i přímo - v roli speciální pedagožky a zajišťuji komunikaci s jejich rodiči a opatrovníky. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mých služeb" a funguji také jako sociální pracovnice.

Od svého dětství jsem chtěla působit jako pedagog. V dospělém věku jsem si zvolila speciální pedagogiku, která mě oslovovala nejvíce. Jsem...

Nahoru