Bc. Petra Zemanová


Vedoucí týmu služeb sociální péče II. a sociální pracovnice | 601 593 156 | petra.zemanova@alkaops.cz

V Alce funguji jako vedoucí týmu pracovníků, kteří přímo zajišťují poskytování služeb sociální péče - konkrétně terénní odlehčovací služby. Sama se podílím na přímé péči a zajišťuji komunikaci s rodiči a opatrovníky našich klientů. Zodpovídám za veškerou dokumentaci související s poskytováním "mé služby" a jsem také sociální pracovnice.


Nahoru