Terapeuti

Mgr. Šárka Hájková

Mgr. Šárka Hájková

Ředitelka, terapeutka

318 654 701 | 601 593 153 | sarka.hajkova@alkaops.cz

V Alce působím jako její ředitelka. V praxi to vypadá tak, že vytvářím prostor pro ty, kteří spolu se mnou ALKU tvoří, aby našli své talenty a uplatnili je. Spíše než řídím, umožňuji, aby se věci děly. Mé působení směřuje zejména do oblasti vizí a způsobu jejich naplňování a zahrnuje současně prezentaci společnosti směrem k veřejnosti. Částí svého úvazku se věnuji přímé práci s klienty a rodiči v roli terapeutky.

Simona Doležalová, DiS.

Fyzioterapeutka, pracovnice v sociálních službách

simona.dolezalova@alkaops.cz

V Alce působím jako fyzioterapeutka a přímo pracuji s klienty služeb sociální péče i prevence. V roli pracovnice v sociálních službách zajišťuji nácviky sebeobsluhy. 

Mgr.  Kateřina Kačírková

Fyzioterapeutka

katerina.kacirkova@alkaops.cz

V Alce působím jako terapeutka a podílím se na přímé práci s klienty služeb sociální prevence.

Bc.  Miloslava Slámová

Bc.  Miloslava Slámová

Fyzioterapeutka, garantka provozu fyzioterapie

miloslava.slamova@alkaops.cz

V Alce působím jako terapeutka a podílím se na přímé práci s klienty služeb sociální prevence.  Zároveň jsem garantem provozu fyzioterapie.

Nahoru