Veřejné závazky služeb

Veřejný závazek je dokument, který upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby, hodnoty ALKY a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. 

Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování této služby.

Alka má zpracovaný veřejný závazek pro všechny námi poskytované sociální služby:

Nahoru