Alka má nového ARNOLDA

Manipulace s málopohyblivým či nehybným klientem je s naším novým Arnoldem mnohem jednodušší a pro klienta bezpečnější. Díky nadačnímu daru Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a Nadace Charty 77, jsme mohli do naše Denního stacionáře pořídit nový zvedák.
Za všechny naše klienty a kolegyně děkujeme!

Nahoru