Chodítko pro Káju

Díky projektu "Na vlastních nohách za hranice všedních dnů" máme speciální chodítko pro klienta. Tato pomůcka je financována ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Nahoru