Kde peníze pomáhají

Natáčení pro pořad - Kde peníze pomáhají

Na podzim roku 2014 byla ALKA podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci individuálního projektu Sbírkové akce Pomozte dětem!

S podpořenými organizacemi nyní NROS navázala užší spolupráci, a během jara 2015 zahájila natáčení série dokumentů Kde peníze pomáhají.

ALKA přivítala 5. května natáčecí tým a kromě toho, že jsem navázali již zmíněnou spolupráci, natočili jsme hlavně krátký spot o Alce. Všechny spoty natočené Kuřetem si můžete prohlédnout na youtube.

Nahoru