Školení pracovníků - Individuální plánování

Individuální plánování zaměřené na klienta

Ve dnech 28.-29. dubna 2015 proběhlo v Alce intenzivní školení pracovníků v přímé péči s cílem, sjednotit přístup a práci s klientem. Kurz Individuální plánování pro klienty s lektorkou Relou Chábovou si kladl za cíl, osvojit si lidskou a srozumitelnou formu získávání informací od klientů pro naši 100% práci. Lépe a přesněji vědět, co je pro klienta důležité, co má rád apod.). Vše si také zkoušíme sami na sobě.

V úvodu kurzu jsme si vybrali z hromádky dvě pohlednice, které o nás vypovídají v čem jsme dobří (i obrázky pomáhají při komunikaci a zjišťování informací, které pomáhají ostatním samotného jedince pochopit a vědět, jak s ním komunikovat atd.). Poté jsme si nalepili papír na záda a navzájem jsme si psali to, jak vnímáme a vidíme pozitivní vlastnosti dané osoby.Na závěr kurzu vytváříme "koláže" =  vlastní kreativní pracovní profil (co je pro nás důležité, co máme rádi, co chceme).

 
Nahoru