Therasuit bude cvičit 6 klientů denně

V nejbližší době budeme rozšiřovat Sociální rehabilitaci Therasuit a to díky našim sponzorům. Za necelých 146 tisíc, které jsme získali od GE Money Bank, a.s., jsme pořídili další cvičební jednotku (klec)  i s příslušenstvím. Nadační fond AVAST nám daroval 200 tisíc na nové cvičební obleky. Tuto službu financujeme ze státní dotace a letos nám opět Nadační fonad J&T věnoval 300 tisíc na mzdu terapeuta. Všem patří veliké poděkování!

Nahoru