V Alce se vaří i o prázdninách

Již se stalo tradicí, že si klienti každou středu uvaří oběd. Také je pravidelným dnem čtvrtek, kdy klienti chodí na turisťáček. V jiné dny pracují s keramikou, rehabilitují, odpočívají ve Snoezelenu, pracují v kreativní dílně, prodávají v kiosku, pěstují si zeleninu na Svaté Hoře atd. A komu se nechce, ten může jen odpočívat.

Nahoru