Alternativní a augmentativní komunikace

P9031109Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) je způsob, jak přechodně, nebo trvale kompenzovat poruchy řeči, jazyka a psaní u postižených osob a umožnit jim tak dorozumívat se se svým okolím, což je základní potřeba každého z nás. 

Augmentativní komunikace rozšiřuje již rozvinuté, ale pro dorozumění se nedostačující, způsoby komunikace u daného člověka. 

Alternativní komunikace nahrazuje mluvenou řeč zcela. 

Při budování podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů je třeba využívat všech schopností uživatele. Zásadou je vždy to, aby způsob dorozumívání byl co nejpřirozenější, jak je to jen v dané situaci možné.

Dostupné komunikační systémy je možné aplikovat buď zcela bez pomůcek (gesta, mimika, Makaton), nebo s pomůckami. Mezi nejčastěji využívané pomůcky patří různé předměty, fotografie, piktogramy, komunikační tabulky, případně zařízení s hlasovým výstupem a počítače

P3096420Metody AAK jsou součástí vzdělávání našich pracovníků a při práci s uživateli je hojně využíváme. V našem Centru se jedná kromě gest a mimiky zejména o komunikační tabulky sestavené z fotografií, slov a piktogramů. Forma komunikační tabulky vychází z potřeb uživatele, organizace symbolů v ploše, případně v prostoru je založena na jeho pohybových a zrakových možnostech (velikost tabulky, velikost a umístění symbolů, barevný kontrast), a zohledňuje také jazykové potřeby. Vybraný symbol pak nemluvící osoba indikuje ukázáním prstem, pěstí, pohledem atd. - podle svých motorických možností. Tvorba tabulky je proces, který by měl vždy kopírovat rozvoj slovní zásoby jejího uživatele. Centrum disponuje také počítačem s hlasovým výstupem. Zajímavé možnosti v oblasti alternativní komunikace nabízí i iPad. 

 

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás nebo navštivte webové stránky www.alternativnikomunikace.cz

 

Nahoru