HANDLE® přístup

Handle (Holistic Approach to Neuro-Development & Learning Efficiency) neboli holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení je souborem principů zohledňujícím všechny aspekty, které mohou formovat a ovlivňovat naše chování. Je přínosný při diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy typu poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie, deprese, stavů po úrazech mozku a dalších stavů.

P4120523HANDLE vidí chování člověka jako způsob komunikace a náš úkol není toto chování dostat pod kontrolu, ale pochopit a najít jeho příčinu. Vrtí se dítě na židli proto, že je neposlušné, nebo má prostě zvýšenou citlivost hmatového smyslu a když sedí na tvrdé židli, jeho pocit je, jako když sedí na jehlách? 

HANDLE staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává - mozek je tedy schopen se zotavit z chorob a úrazů. Využívá pohyb, podpořený správnou výživou jako podnět ke zlepšení zpracování informací, ovlivňuje biochemickou rovnováhu v těle a pomáhá tvarovat vlastní strukturu mozku. 

P4120508HANDLE nabízí jednoduché pohybové aktivity jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek a kterými je možné zlepšit funkce nervového systému a proces učení. Aktivity jsou prováděny pravidelně a jemně, cílem je klienta nepřetížit, protože pokud se dostane do stresu, uzavře se a neposiluje se. 

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte nás, nebo Janu a Paula Baptie, kteří jsou Certifikováni v HANDLE® přístupu na kontaktech handle@email.cz  nebo 558 694 017. Podrobné informace v angličtině naleznete na www.handle.org

Nahoru