Therasuit®

Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Jedná se o intenzivní rehabilitaci, která zásadně mění pohybové vzorce klientů do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun ve vývoji pohybových dovedností klienta (například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze, popřípadě chůze za opory jedné vycházkové hole) a také rozvoj schopností rozumovýchkomunikačních a sociálních. 

Terapie probíhá ve speciální cvičební jednotce, kde díky systému kladek, dochází k protažení a posílení postižených svalů a zároveň jsou vytvářeny nové pohybové vzory.

Základním prvkem metody je speciální obleček TheraSuit® a kromě posilovacích cvičení pomáhá upevňovat dosažené pokroky terapie SpiderTherapy®, při které je klient díky systému lan jištěn v prostoru a má možnost zakusit jinou dimenzi pohybu. Celá terapie je tedy zaměřena k získání nového pohybového vzoru (či nápravě nesprávného) s integrací primitivních reflexů.

Úspěch metody je snadno vysvětlitelný na základě nejnovějších poznatků o fungování mozku a neuroplasticitě. Cvičení přímo ovlivňuje fungování mozku, intenzivní terapií stojící na pravidelném opakování stejných cviků a pohybů dochází ke vzniku nových nervových spojení, tvoří se nové, nebo se napravují chybné pohybové vzory.

To se projeví na úrovni jednotlivých svalů, které jsou poté zapojeny do funkce. V rámci léčby jsou zkrácené svaly protahovány a ochablé svaly posilovány, což vede k tomu, že se mohou zapojit do svalové souhry a poskytují oporu pro pohyb. Jsou tak kompenzována poškození, která mohla vzniknout již v těhotenství, v rámci porodu, nebo po porodu dítěte. Rovněž je kompenzováno i negativní působení svazujícího prostředí autosedaček, kočárků, postýlek atd.

Díky Therasuit jsme schopni dosáhnout takových pokroků u našich uživatelů služeb, jakých se nám jinými rehabilitačními metodami dosáhnout nedařilo. Efekty jsou opravdu velmi přesvědčivé a naší snahou je zpřístupnit tuto terapii co nejvíce lidem, kteří ji potřebují, protože dokáže posunout prognózu výrazně pozitivnějším směrem

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás

Více informací v angličtině najdete na webové stránce www.suittherapy.com

Nahoru