Arteterapie

Arteterapie patří ke kreativním neverbálním léčebným terapiím využívající výtvarnou tvorbu k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu.​ Využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky a pomáhá i v mezilidských vztazích. Výtvarné tvořivé aktivity podporují zdraví a léčení.

Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti, adaptivnější zacházení s emocemi a kultivace obranných mechanismů. Cíle, jež si arteterapie klade, souvisejí na jedné straně s tím, z jakých pozic arteterapie vychází, na straně druhé ze situací a potřeb klientů s nimiž arteterapeut pracuje.

Arteterapie