Zakladatelé

Aktuální informace o naší organizaci si můžete najít v rejstříku obecně prospěšných společností.

Ing. Leopold Roule

zakladatel

Eva Němcová

zakladatelka

Renata Kudrnová

zakladatelka

Mgr.  Vlastimil Kubala

zakladatel