Multismyslová relaxační místnost Snoezelen

Relaxační místnost Snoezelen je speciálně upravená místnost, ve které lze využít technického vybavení k multismyslové stimulaci. Bublinkový vodní sloup, projektor s olejovými kotoučky, interaktivní vodopád s optickými vlákny, světelná vajíčka, aroma difuzér, zrcadlo a speciální pohodlný měkký nábytek slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. Snoezelen je relaxační místnost poskytující širokou škálu smyslových zkušeností, které zvyšují kvalitu života jednotlivce.

Vyvolání smyslových pocitů probíhá pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby v pečlivě upraveném a příjemném prostředí. Tyto prvky mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující. Tato cíleně vytvořená nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu a evokuje pocit jistoty a bezpečí. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem nebo rodičem.

Snoezelen1