Kdo jsme

Jsme nezisková organizace a naším posláním je komplexní podpora klientů ve snaze o jejich maximální soběstačnost, samostatnost, rozvoj dovedností a přirozené zapojení do společenského prostředí. Individuální a citlivý přístup ke každému klientovi velkou měrou přispívá k rozvoji nejen jeho schopností, ale i samostatnosti. Tím se krůček po krůčku naplňuje cíl společnosti, kdy větší samostatnost klienta přináší rodině pomoc s často nelehkou péčí o něj.

Fungujeme naprosto transparentně s maximálním respektem k individuálním potřebám každého svého klienta. Námi poskytovaná péče je šitá přímo na míru konkrétnímu klientovi a v každém okamžiku flexibilně reagujeme na jeho aktuální potřeby. Našim klientů poskytujeme velmi komplexní péči tak, aby byly pokryty všechny jejich životní potřeby. Naše péče o klienty tak zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o sebe samého včetně osobní hygieny, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně-terapeutické činnosti a zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím a také pohybovou terapii.

Našimi klienty jsou děti, mladiství i dospělí s různě závažným tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Ve své práci klademe také velký důraz na spolupráci s lidmi pečujícími o klienty v domácím prostředí ve snaze o posilování jejich kompetencí a dovedností při péči o klienty.

Přímou péči o klienty zajišťují terapeuti, sociální pracovníci, pedagogové, umělečtí terapeuti a pracovníci v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči disponují potřebnou kvalifikací, mnohaletou zkušeností, oddaností, kreativitou a nadšením pro práci s klienty.

Naše organizace ALKA, o.p.s. poskytuje sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a související legislativy. Máme registrované čtyři základní sociální služby, jež vhodně kombinujeme tak, abychom dokázali zajistit péči o individuální potřeby každého klienta a pružně reagovat na jejich změny.