Vedoucí služeb/ sociální pracovníci

Bc. Soňa Hájková DiS.

Vedoucí sociálních služeb

sona.hajkova@alkaops.cz

Mgr. Šimon Puškár

Vedoucí sociální služby Odlehčovací služba, Denní stacionář/ sociální pracovník

725 303 720 | simon.puskar@alkaops.cz

Tereza Končická DiS.

Tereza Končická DiS.

Sociální pracovnice Denního stacionáře a Odlehčovací služby

702 079 491 | tereza.koncicka@alkaops.cz

Mgr. Kristýna Piskáčková

Vedoucí sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a služby Sociální rehabilitace

601 593 156 | kristyna.piskackova@alkaops.cz

Mgr. Pavla Soukupová

Sociální pracovnice služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální služby Sociální rehabilitace

318 654 701 | 725 312 147 | pavla.soukupova@alkaops.cz

Jana Křížová, DiS.

Jana Křížová, DiS.

Vedoucí fyzioterapie

725 306 133 | pohybova.terapie@alkaops.cz

Nahoru