Vedoucí služeb/ sociální pracovníci

Bc. Soňa Hájková, DiS.

Vedoucí sociálních služeb / pověřená řízením služby Denní stacionář a Odlehčovací služba

792 757 272 | sona.hajkova@alkaops.cz

Mgr. Kristýna Turková

Vedoucí sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a služby Sociální rehabilitace / pověřená řízením služby Denní stacionář a Odlehčovací služba

601 593 156 | kristyna.turkova@alkaops.cz

 

Bc. Eva Havelková, DiS.

Sociální pracovnice služby Denní stacionář a Odlehčovací služba

702 079 491 | eva.havelkova@alkaops.cz

Bc. Lucie Bezačinská

Sociální pracovnice služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální služby Sociální rehabilitace

725 312 147 | lucie.bezacinska@alkaops.cz

Jana Křížová, DiS.

Vedoucí fyzioterapie

725 306 133 | pohybova.terapie@alkaops.cz