Podporují nás

 

Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naše poslání  a poskytují nám finanční či věcnou pomoc.

Podporují nás:

Krajský úřad Středočeského kraje

Dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

Nadační fond J&T

Mzdové náklady pro zaměstnance Centra péče o handicapované Alka.

Město Příbram

Podpora sociálních služeb i fyzioterapie.

MAS Brdy Vltava

Příspěvek ze sociálního fondu Brdy-Vltava ve výši 55.000 Kč nám pomohl částečně pokrýt osobní náklady jednoho pracovníka v sociálních službách.

Ministerstvo kultury ČR

Projekt "Dostat se do obrazu 2021".

Nadace Agrofert

V rámci grantového projektu "Podpora dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením 2020" jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 200.000 Kč na provoz sociálních služeb. 

Nadační fond TESCO NROS

V rámci grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáháme" jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 20.000 Kč na provoz organizace.

Nadace ČEZ

Projekt "S Therasuit jednou skočím i přes kaluže".

Fórum dárců a Fond ČSOB pomáhá regionům

Projekt "Dejme šanci všem".

Městys Jince

Obec Milín

Město Březnice

Město Rožmitál pod Třemšínem

Obec Mladý Smolivec

Obec Velký Chlumec

Městys Čechtice

Městská část Praha 8

Podpora odlehčovací služby.

Obec Volenice