Pohybová terapie

Pohybová terapie

Pohybová terapie je určena klientům ve věku od 1 do 64 let věku. Využitím prvků mnoha rehabilitačních metod pomáhá klientům zlepšovat fyzickou kondici, udržovat pohyblivost a tím je podporuje v soběstačnosti.
V rámci pohybové terapie nabízíme našim klientům fyzioterapii na doporučení lékaře, nebo FAKULTATIVNĚ (PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v organizaci ALKA, o.p.s.) pohybovou terapii TheraSuit®, fyzioterapii a intenzivní fyzioterapii.
Terapie provádí odborně vyškolený personál, který klade důraz na individuální potřeby klienta, jeho přání a schopnosti.

Fyzioterapie na doporučení lékaře

Probíhá ambulantní formou v časovém rozsahu určeným lékařem (30-60 min). Při vstupním kineziologickém rozboru fyzioterapeut stanoví cíl terapie v souladu s fyzickou i duševní kondicí klienta. Využívá prvků široké škály fyzioterapeutických postupů a metod, aby cíle dosáhl.

Služba je určena klientům s vrozeným onemocněním, či získaným neurologickým postižením ve věku od 1 do 64 let, kteří jsou pojištěnci pojišťoven 111, 211 a 205.

fyzioterapie3
fyzioterapie2
fyzioterapie1
fyzioterapie4
fyzioterapie

Fakultativní činnosti

Pohybová terapie Therasuit

Koncept TheraSuit® Method  byl vytvořen v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice.

Jedná se o komplexní a vysoce specializovaný neurorehabilitační koncept, určený celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.

Pro svůj časový rozsah a variabilitu je koncept TheraSuit® Method vhodný k individuálnímu nastavení cvičební jednotky vzhledem ke specifickým potřebám klienta.

Vlivem metody TheraSuit® se mění pohybové vzory klienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem takové rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

 

Složky metody TheraSuit®:

Kosmický obleček TheraSuit

Obleček TheraSuit, odborně nazývaný semidynamická celotělová ortéza, neomezuje dýchání a je zároveň pružný a pevný. Hlavním cílem terapie TheraSuit® je naučit klienta správným pohybovým stereotypům, změnit a ideálně zlepšit propriocepci (tlak vnímaný klouby, vazy a svaly) a redukci patologických reflexů.

Velkou výhodou oblečku TheraSuit je, že poskytuje klientovi odlehčení a zároveň i fixaci, což poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. Ta je velmi důležitá pro normalizaci příjmu vzruchů do centra rovnováhy. Toto centrum přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

U.E.U. - univerzální cvičební jednotka

U.E.U. umožňuje umístění kladkového systému se závažím pro svalové posílení či využití závěsného systému rigidních lan pro odlehčení cvičené části těla. U.E.U. se používá pro nácvik požadovaných rozsahů pohybů a posílení svalových skupin odpovědných za pohyb.

Cvičením v univerzální cvičební jednotce je zachováván fyziologický rozsah pohybu kloubů, čímž se udržuje správná elasticita svalů obklopujících klouby, vazy a další struktury a dochází k lepší koordinaci pohybu. Zlepšuje se neuromuskulární koordinace.

Využití této jednotky je vždy závislé na individuálním posouzení potřeb klienta.

SPIDER

SPIDER je skvělý pomocník při rehabilitaci neuro-motorických poruch, zejména cerebrální paralýzy a je nedílnou součástí rehabilitační metody TheraSuit®.

Skládá se z řady pružných lan různé elasticity, které jsou připojeny k určitým bodům těla klienta na jednom konci a k různým místům na konstrukci trakčního boxu U.E.U. Toto jedinečné zavěšení umožňuje nezávislý a kontrolovaný pohyb klienta, stejně jako posílení postižených částí těla. Díky flexibilním konektorům umožňuje SPIDER zlepšit rovnováhu a držení těla a také zavést koordinovaný a přesný pohyb těla. SPIDER podporuje nezávislost klienta, jistotu v prostoru a napomáhá i nejnáročnějším klientům k vertikalizaci.

 

Terapii TheraSuit® předchází konzultace s lékařem, sociálním pracovníkem a terapeutem pro stanovení vhodnosti terapie, jejích cílů a počtu terapeutů, kteří se na terapii budou podílet.

Terapie probíhá ve cvičebních blocích 3 hodiny denně, 2-4 týdny dle schopností a přání klienta.

Fyzioterapie

Tato fakultativní činnost nabízí možnost využití fyzioterapie klientům, kteří mají zájem o fyzioterapii „nad rámec“ lékařského doporučení, nebo pro pojištěnce pojišťoven, se kterými nemá naše organizace uzavřenou smlouvu.
Fyzioterapeut provede vstupní kineziologické vyšetření, na jehož základě stanoví společně s klientem cíle terapie. K dosažení cíle využívá fyzioterapeut prvky mnoha fyzioterapeutických metod. Terapie trvá 45-60 min.

Intenzivní fyzioterapie

Tato terapie je vhodná pro klienty, kteří mají zájem o intenzivní cvičení, bez použití oblečku na terapii TheraSuit®. I v tomto případě předchází terapii konzultace s lékařem, sociálním pracovníkem a fyzioterapeutem, pro stanovení cílů terapie a případně počtu pracovníků, kteří se na terapii budou podílet. Součástí terapie je nahřátí svalů, protahování, uvolňování měkkých tkání a cvičební jednotka zaměřená cíleně na specifické potřeby klienta. Fyzioterapeut využívá širokou škálu fyzioterapeutických metod a postupů. Terapie probíhá ve cvičebních blocích 3 hodiny denně, 2-4 týdny dle schopností a přání klienta.

Při terapiích využíváme prvky těchto metod: Vojtova reflexní terapie, technika měkkých tkání, synergická reflexní terapie, Bobath koncept, bazální stimulace, terapie Therasuit, metoda Ludmily Mojžíšové, dechová rehabilitace, mobilizace, relaxační cvičení, strečink, pasivní a aktivní protažení, PNF, senzomotorická stimulace, dynamická neuromusculární stabilizace, Klappovo lezení, McKenzie, svalová facilitace, vertikalizace, závěsný systém, míčkování.

Ceny fakultativních činností viz platný ceník.

Máte- li zájem o více informací, kontaktujte vedoucí fyzioterapie.

pohybova-terapie-03