Dobrovolnictví v Alce

Dobrovolníci v Alce se zapojují do většiny činností, které podporují poslání Alky. Pomáhají s přípravou a realizací programů, asistují klientům při aktivitách. Dobrovolník je každý, kdo se ze své vůle rozhodne věnovat ve svém volném čase svou energii, znalosti a zkušenosti potřebným lidem nebo veřejně prospěšným činnostem bez nároku na odměnu.

Každé pomoci si velmi vážíme!