Dejme šanci všem

ALKA, o.p.s. se zapojila do programu ČSOB pomáhá regionům.

Podpořte náš projekt na podporu mezd fyzioterapeutů, abychom i nadále udrželi službu fyzioterapie a Therasuit cenově dostupnou pro co nejširší skupinu uživatelů.

https://csobpomaharegionum.csob.cz/.../1385-dejme-sanci-vsem

My v Alce pomáháme lidem s různým stupněm postižení dosáhnout co největší soběstačnosti a tím jim umožnit plnohodnotný život.

Podílejte se i Vy na každém pokroku, kterého naši uživatelé dosáhnou. Děkujeme!

Příspěvky dle svého uvážení můžete zasílat do 5. 7. 2021.

Číslo účtu: 101 7777 101/0300

Variabilní symbol: 20211204

Děkujeme.