Omezení provozu denního stacionáře

Vážení rodiče, opatrovníci,

vzhledem ke vzniklé situaci a s ohledem na vydání rozhodnutí vlády ze dne 13.3.2020 se od pondělí 16.3.2020 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje všem denním stacionářům pozastavení činnosti.

Toto omezení provozu se týká také Denního stacionáře Alka.

Všechny ostatní sociální služby zůstávají v nezměněném provozu.

Prosíme Vás o spolupráci, abyste v případě, že Váš rodinný příslušník/klient ALKY vykazuje známky nachlazení či nemoci, nedocházel do zařízení. V případě jakýchkoli pochybností o zdravotním stavu, doporučujeme zůstat v domácí péči, obrátit se na ošetřujícího lékaře a informovat vedoucí služeb.

Oznamujeme, že zvýšíme bezpečnost v našem zařízení a preventivně bude každému příchozímu změřena tělesná teplota.

Vzhledem k faktu, že můžeme službu poskytnout pouze do naplnění maximální možné denní kapacity zařízení, zvažte, prosím, zda s ohledem na vážnost situace, je nezbytně nutná docházka Vašeho rodinného příslušníka/svěřence do zařízení.

Bezpečnostní opatření odpovídají aktuálním platným doporučením.

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici: https://www.alkaops.cz/kontakty/vedouci-sluzeb-socialni-pracovnici/

Děkujeme za pochopení.

Alka