Plány Alky pro rok 2020

Vážení a milí.

Rok 2020 plynule navázal na rok 2019. Do nového roku vcházíme s mnoha aktivitami, které jsou již dobře zajeté a máme v hlavě také plno velkých plánů, které bychom chtěli v roce 2020 zrealizovat, nebo alespoň s jejich přípravou začít.

Pojďme se podívat, co nás společně čeká.

Každý měsíc nabízíme všem, kdo to potřebují, víkendové odlehčovací služby - vždy každý 3. víkend od pátku do neděle. Služba je mezi zájemci velmi oblíbená, proto se ji budeme snažit udržet ve stávající podobě a třeba ji i rozšířit. Kontaktní osobou pro tuto službu je Petra Beranová tel. 601 593 157, e-mail: kancelar@alkaops.cz.

I nadále budeme svolávat pravidelná rodičovská setkání, která se nám osvědčila a která rodičům a pečovatelům přináší jednak nové informace v ucelené formě a jednak jim příjemnou formou pomáhají v jejich nelehké a často velmi náročné péči o postiženého člena rodiny si ulevit v kruhu podobně smýšlejících lidí.

Pozornost budeme věnovat také nově vzniklé dětské skupince, se kterou se scházíme cca 1x za 2 měsíce. Děti se můžou těšit na výlety do okolí i aktivity uvnitř.

Určitě se uskuteční minimálně 1 den otevřených dveří, kdy je možno si projít celé zařízení a nakouknout opravdu všude, kde je to v tu chvíli možné. Seznámit se můžete blíže s fungováním zařízení, stejně tak jako s vedením organizace. Tuto příležitost si určitě nenechte ujít.

Největší plány máme pochopitelně v jednotlivě poskytovaných sociálních službách.

V každé službě zvlášť jsme již během roku 2019 zrevidovali základní dokumenty a náležitosti vyplývající ze zákona o soc. službách a zajistili kvalitní personální obsazení ve vedoucích pozicích. Díky těmto změnám můžeme již nyní každou službu rozvíjet tak, aby byla svou podstatou co nejblíže klientům a jejich rodinám. Část našich plánů jsme začali realizovat již během roku 2019, podstatný rozvoj nás však čeká v horizontu cca 3-5 následujících let, pro které jsme si stanovili základní priority. Pro jednotlivé změny se budeme snažit získat účelové granty a dotace. Díky finančním prostředkům budeme moct zajistit trvalý a udržitelný rozvoj služeb.

Péči a pozornost chceme také zaměřit na naše dárce, kteří svou podporou umožňují Alce realizovat aktivity, které by jinak zůstaly i nadále v pozadí hlavních služeb.

V neposlední řadě se chceme věnovat dalšímu rozvoji pohybové terapie (fyzioterapie), která je nedílnou součástí péče o klienty. Naši terapeuti poskytují svým pacientům krom odborných znalostí vstřícný a citlivý přístup dle individuálních potřeb. Naším cílem je zvyšování odbornosti pro poskytování stále kvalitnější péče.

Je naším vřelým přáním, uchovat si Vaši pozornost nejen během roku 2020, ale i v letech následujících, protože bez Vás a Vaší podpory (ať se jedná o Váš zájem jako klienta, rodiče, opatrovatele, dárce, nebo fanouška) ztrácí veškeré naše snahy a rozvoj, smysl.

Buďte s námi a sledujte naše aktivity.

S vřelým pozdravem a přáním jen toho dobrého po celý rok 2020,

Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka ALKA, o.p.s.