Podpora činnosti z Fondu kultury

stredocesky-kraj2

Krajský úřad Středočeského kraje podpořil činnost Alky v roce 2019 poskytnutím finančních prostředků na pokrytí provozních nákladů divadelního představení Divadla Sklep, ev.č. KUL/KUL/037704/2019 částkou 27.829,- Kč z Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury.

Za podporu velmi děkujeme.