V Alce pracujeme s tématy intimity, vztahů a sexuality!

Leták_intimita, vztahy, sexualita

Vnímáme, že pro pracovníky i klienty je velmi důležité, aby věděli, kde jsou jejich hranice v oblastech intimity, vztahů a sexuality, jaká práva a povinnosti mají a jak by měli v určitých situacích reagovat. Proto dlouhodobě spolupracujeme s organizací Freya - vzdělávání, poradenství, která se zabývá poradenstvím a vzděláváním v oblasti intimity a vztahů klientů s postižením.

Poslechněte si zajímavý rozhovor na toto téma:

Lidé s mentálním postižením potřebují intimitu, nemají se ji ale od koho učit | Radio Wave (rozhlas.cz)