18. září byly dveře v Alce otevřené úplně pro každého

Zpravidla jednou ročně se otevírají dveře široké veřejnosti a kdo využije této příležitosti, může nahlédnout do zařízení a prohlédnout si chod organizace i její vybavení.

Alka je příbramská nezisková organizace, která posktuje své služby lidem s různým druhem omezení ať už tělesným nebo mentálním a také jejich rodinám.

Zpravidla jednou ročně se otevírají dveře široké veřejnosti a kdo využije této příležitosti, může nahlédnout do zařízení a prohlédnout si chod organizace i její vybavení.

Alka již léta spolupracuje s městem Příbram, kde sídlí a dobrou spolupráci potvrdil také stávající starosta Mgr. Jan Konvalinka, který naše zařízení osobně navštívil.

Činnost organizace dlouhodobě podporují také velké české nadace mezi nimiž nechybí Nadace J&T a Nadační fond AVAST. Za jejich podporu velmi děkujeme.