Podpora ze Sociálního fondu MAS Brdy-Vltava pro rok 2019

brdy-vltava

V roce 2019 jsme získali významnou podporu 20 000 Kč ze Sociálního fondu MAS Brdy-Vltava, která bude využita na pokrytí mzdových nákladů pracovníků v přímé péči.

Sociální fond MAS Brdy-Vltava nás podporuje na základě úspěšné žádosti již několik let.

Za podporu velmi děkujeme.