Vzdělávání s Nadací AGROFERT

V roce 2019 jsme získali významnou finanční podporu od Nadace AGROFERT na vzdělávání pracovníků v přímé péči. Díky této podpoře se nám podaří zrealizovat dlouho plánované komplexní školení, které je jinak pro naši organizaci finančně zcela nedostupné.

Finanční podpory si velmi vážíme.

vzdelavani