Alková káva vám dokáže zpříjemnit celý den

Víte, co se děje v kiosku, když máme pravidelnou zimní přestávku?

ALKA provozuje "Nácvikový kiosek" již od roku 2013. Každý rok v zimním období od půlky prosince až do konce března přesouváme všechny aktivity, které děláme v kiosku, dovnitř do tepla.

Nácvikový kiosek provozujeme jako zvláštní součást sociální služby sociální rehabilitace. Cílem sociální rehabilitace je podporovat klienta v rozvoji jeho schopností a dovedností, a tím přispívat k co největší míře sociálního začlenění. Pro Vaši lepší představu Vám přiblížíme, co taková sociální služba znamená.

Každý klient, který přichází do Alky, má svá konkrétní přání, představy a potřeby. Na základě potřeb a prání klienta sociální pracovnice spolu s klientem vypracuje individuální plán. V individuálním plánu jsou stanoveny cíle, kam chceme s klientem směřovat a také cesty, po kterých s ním půjdeme.

S každým klientem sociální rehabilitace probíhá jako:

  • Nácviky dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny, péče o domácnost a zahradu, individuální i skupinové nácviky plánování jídelníčku, nakupování  a vaření, hospodaření s penězi, plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit, nácvik pracovních činností
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácviky chování a komunikace v různých společenských situacích, zjišťování, vyhledávání a zpracování informací, nácviky cestování hromadnými dopravními prostředky)
  • Různé výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění, získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění, získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro ty klienty, u kterých se předpokládá, že vstoupí na trh práce a to buďto bez, nebo s asistencí, je tu právě Nácvikový kiosek Alka, který klienty důkladně připraví na budoucí pracovní uplatnění.

Kiosek, jako prodejní místo je součástí všech výše uvedených bodů převedených do konkrétní praxe. Veškeré nácviky, které se soustředí na zákazníka, jako je komunikace či obsluha, trénujeme v rámci každodenní průpravy. Možná byste se divili, ale klientům každodenní trénink usnadní vstup do normálního života. Vystupovat samostatně před větší skupinou lidí, případně oslovit někoho jen tak na ulici s jednoduchou otázkou je pro mnohé klienty nepřekonatelné.

V našem Kiosku si můžete nakoupit nakládané sýry dle speciálních receptur a klasické nakládané utopence. Můžete se u nás občerstvit lahodnou kávou nebo horkou čokoládou. V létě pro Vás máme chlazené chmelové limonády bez cukru a nanuky. Dále si u nás můžete zakoupit zajímavé výrobky samotných klientů, jako jsou například pletené košíky, keramika, náušnice a přívěšky.