Denní stacionář

Posláním služby denní stacionář je ambulantní formou poskytnout podporu osobám, které z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při naplnění životních potřeb, a to takovým způsobem, který podpoří jejich stávající schopnosti a dovednosti a omezí tak jejich možné sociální vyloučení.

web_denní stacionáře

Denní stacionář je určen lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 6 – 64 let, kteří k svému rozvoji, udržení kvality života a sociálnímu začleňování potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Klienti denního stacionáře mají možnost zapojit se do řady aktivizačních a kreativních činností. Podporujeme klienty i v aktivním trávení volného času. Mezi oblíbené aktivity patří návštěvy kulturních akcí, canisterapie, muzikoterapie, práce v keramické dílně, výtvarné činnosti, vaření a pečení.

Základní činnosti poskytované v denním stacionáři:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Denní stacionář je poskytován na adrese Podbrdská 269, Příbram V - Zdaboř, PSČ 261 01. Je zde zohledněna nezbytná míra podpory, pomoci či péče pro každého klienta.

Provozní doba denního stacionáře je ve všední dny od 7:00 do 16:30 hodin.

V případě omluvy nepřítomnosti v Alce volejte na tel.: 724 396 182.

Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.