Dostat se do obrazu

min-kultury

Tak se jmenuje projekt, který je podpořen Ministerstvem kultury ČR.

Od ledna v Alce můžeme realizovat dlouhou řadu aktivit, které využívají prezentaci umělecké tvorby jako cestu handicapovaných ke zdravé veřejnosti.

Cíleně realizujeme zájmové a vzdělávací aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory v kulturních oborech ve volném čase, dále realizujeme kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže a nutno podotknout, že část aktivit probíhá díky zapojení mladých dobrovolníků z většinové společnosti do práce s handicapovanými.

Konkrétně se jedná o fotografický kroužek, práce s výpočetní technikou, příprava materiálů pro tiskoviny Alky.

Na podzim bychom velmi rádi uspořádali vernisáž tvorby našich uživatelů, pochopitelně s přihlédnutím na aktuální hygienická opatření.