Muzikohraní v Alce

Muzikohraní s prvky muzikoterapie v Alce využíváme nejen k uvolnění, relaxaci a zlepšení nálady, ale též k učení. Muzikohraní zlepšuje úroveň komunikace, rozvíjí slovní zásobu, motorické dovednosti a prostorovou orientaci. Navíc přispívá k lepšímu pochopení svých pocitů i pocitů ostatních.