Kde bychom byli, kdyby dobrých dárců nebylo?

Za více jak 10 let fungování společnosti jsme vybudovali centrum poskytující komplexní péči lidem s kombinovaným postižením a jejich rodinám.

Zrekonstruovali jsme nevyužívané prostory umístěné v areálu nemocnice, které byly bez výrazných úprav nevyhovující.

Díky řadě nadačních příspěvků a darů je centrum nadstandardně vybaveno zařízením a pomůckami. Ve své práci využíváme řadu moderních terapií a metod, mezi nejvyhledávanější patří pohybová terapie Therasuit, jejíž zavedení umožnil Nadační fond AVAST.

V centru jsou poskytovány 4 registrované sociální služby, jejichž vhodnou kombinací jednak zajišťujeme ucelenou rehabilitaci klientů, volnočasové aktivity a zároveň nabízíme odlehčení rodině pečující o handicapovaného člověka doma a dlouhodobě podporujeme pečující osoby.

ALKA je organizací poskytující sociální služby lidem s různě závažným kombinovaným postižením. Naším posláním je maximálně zlepšit soběstačnost našich klientů a snížit jejich závislost na pomoci druhé osoby. Chceme, aby člověk s handicapem i jeho rodina mohli žít co nejvíce normální život, v domácím prostředí a při zachování veškerých sociálních vazeb v rámci komunity. Námi poskytovaná péče je šitá klientovi na míru a reaguje téměř na všechny jeho potřeby. Při jejím plánování vycházíme z konceptu tzv. ucelené rehabilitace, která umožňuje "opečovat" klienta ze všech stran. Přímou péči zajišťují terapeuti, sociální pracovníci, pedagogové a pracovníci v sociálních službách.

Své služby Alka poskytuje jednak za významné finanční podpory Středočeského kraje a nadací a jednak za dlouhodobé finanční podpory místních firemních a jednotlivých dárců. Této dlouhodobé spolupráce si velmi vážíme a velmi za ni děkujeme.