Odlehčovací služby

Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti. Tím předcházet vyčerpání pečujících osob a jejich sociálnímu vyloučení.

Odlehčovací služba je určena lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (tělesné a mentální) ve věku 1 – 64 let. Cílem je umožnit rodinám a pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o člověka s postižením.

Odlehčovací službu poskytujeme v terénní, ambulantní a pobytové formě (ambulantní forma je určena pro klienty ve věku 3 - 64 let; terénní forma pro klienty ve věku 1 - 64 let, pobytová forma pro klienty ve věku 6 – 64 let).

web_DS 1

 

Základní činnosti poskytované v odlehčovací službě:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Tyto činnosti jsou prováděny v rozsahu úkonů obsažených v § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Provozní doba Odlehčovací služby v ambulantní formě je ve všední dny od 7:30 do 16:30, a dále o víkendech, kdy je poskytována pobytová forma odlehčovací služby (od 7:30 do 16:00 hodin).

Provozní doba Odlehčovací služby v terénní formě je od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00 hodin (případně dle individuální domluvy). V sobotu a v neděli poskytujeme terénní formu odlehčovací služby individuálně, pouze na základě předchozí domluvy.

Provozní doba Odlehčovací služby v pobytové formě je jednou měsíčně, od pátku 16:00 do neděle 16:00 hodin.

Termíny víkendové odlehčovací služby v roce 2024:

19.1. – 21.1.2024
23.2. – 25.2.2024
22.3. – 24.3.2024
12.4. – 14.4.2024
17.5. – 19.5.2024
14.6. – 16.6.2024
26.7. – 28.7.2024
23.8. – 25.8.2024
20.9. – 22.9.2024
11.10.-13.10.2024
08.11.-10.11.2024
06.12.-08.12.2024

Všechny formy služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.