ALKA Projekty aneb čím je ALKA jedinečná.

Víte, že ALKA poskytuje odlehčovačky také zrakově postiženým?
Víte, že ALKA posktuje Therasuit již od roku 2011 a byla první, kdo s Therasuit v České republice začínal?
Víte, že ALKA má své nakládané hermelíny?
Víte, že ALKA myslí také na mámy a táty, babičky, dědečky a další příbuzné svých klientů?
A víte, že ALCE záleží i na tom, aby její klienti vedli spokojený život i v oblasti vztahů a sexuality?

Na těchto místech představujeme projekty, kterými je ALKA zcela výjimečná. Jedná se o projekty, které běží dlouhodobě napříč všemi poskytovanými sociálními službami.

NEZTRAŤTE SE S KOMPASEMkompas

KOMPAS nabízí podporu, informace, vzdělávání a prostor pro setkávání těch, kteří dlouhodobě pečují o handicapovaného člena rodiny. Je určen všem, kteří splňují tuto základní podmínku, bez ohledu na to, jestli člověk, o kterého se starají, je klientem ALKA, o.p.s. nebo není. Náš Kompas Vám pomůže najít cestu a řešení v každé situaci.

Rodičovský klub, který funguje v rámci projektu KOMPAS je otevřen pravidelně 1x za 14 dní vždy ve středu od 15-17 hodin.

ODLEHČOVAČKY SE SVĚTLUŠKOUP9031125-1

Již počtvrté realizujeme projekt podpořený Nadačním fondem Českého rozhlasu Sbírkou Světluška zaměřený na odlehčovací služby pro rodiny se zrakově postiženým členem rodiny. Odlehčovací služby jsme začali poskytovat v březnu 2010 a zpočátku byly velmi málo využívané, rodiče měli obavy nechat své dítě bez dozoru s cizími lidmi a teprve po prázdninách téhož roku, kdy měli možnost vyzkoušet si několik hodin odlehčovacích služeb zdarma je začali opravdu využívat. Velmi si vážíme podpory Světlušky, protože významně pomohla v rozvoji odlehčovací služby a, jako každý rok, i letos se v rámci toho projektu snažíme zkvalitnit tuto službu a posunout ji zase o krok dále. 

THERASUIT V ALCESnímek 001

Therasuit představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a výzkumů fungování mozku. Jedná se o intenzivní rehabilitaci, která zásadně mění pohybové vzorce klientů do té míry, kdy jsou ovlivněny jejich celkové fyzické dovednosti a rovněž psychické schopnosti. Výsledným efektem je posun ve vývoji pohybových dovedností klienta (například dítě, které bylo schopno pouze přetočení z boku na bok je schopno plazení a lezení; či pacient chodící o dvou francouzských berlích je schopen samostatné chůze, popřípadě chůze za opory jedné vycházkové hole) a také rozvoj schopností rozumových, komunikačních a sociálních. Hlavními partnery pro tento projekt jsou Nadační fond AVAST a Nadační fond J&T.

NÁCVIKOVÝ KIOSEK A NAKLÁDANÉ HERMELÍNY0260

Nácvikový kiosek vznikl z bývalé vrátnice nemocničního areálu, ve kterém sídlíme a je vzdálen pár desítek metrů od našeho Centra. Je využíván klienty sociální rehabilitace pracovní a otevřen byl v květnu 2012. Kiosek je dalším krokem pro klienty do pracovní rehabilitace zařazené. Umožňuje jim trénovat pracovní návyky v kontaktu s běžnou populací, čímž se zlepšují jejich komunikační a sociální dovednosti, zvyšuje se jejich sebevědomí a především mají pocit, že i přes svůj handicap mohou dělat práci, která má smysl. V kiosku si můžete koupit nakládané sýry dle speciálních receptur a klasické nakládané utopence. Můžete se u nás občerstvit lahodnou kávou nebo horkou čokoládou, kterou vaříme ve skvělém kávovaru DeLonghi pořízeném také díky Minigrantu Veolia. V létě pro Vás máme chlazené chmelové limonády bez cukru a zmrzlinu. Dále si u nás můžete zakoupit zajímavé výrobky samotných klientů, jako jsou například pletené košíky, keramika, náušnice a přívěšky.

SEXUALITA A VZTAHY LIDÍ S HANDICAPEM

Alka je první organizací v našem regionu, která veřejně deklarovala svůj zájem pomoci handicapovaným lidem řešit i tak choulostivé otázky, jako jsou vztahy a sexualita. Domníváme se, že právo na naplněný život ve všech jeho oblastech má každý člověk, bez ohledu na svá omezení. Všichni považují za normální, když je o lidi s handicapem postaráno tak, aby jejich základní životní potřeby byly naplněné. Nicméně mezi takové potřeby legitimně patří také sexualita a touha žít spokojený partnerský život a právě toto téma patří mezi velká tabu. My v Alce rádi hledáme nové cesty a posouváme limity toho, co je možné a běžné. A proto jsme po dlouhé době příprav a úvah zpracovali svůj Protokol sexuality a připravili metodiku práce s klienty v této oblasti. Stojíme na začátku této cesty a věříme, že přinese mnoho radosti, objevů a posunů nejen nám, ale zejména našim klientům.

Zajímají vás další informace, které jste tady třeba nenašli? Kontaktujte nás. Rádi vám na vaše otázky odpovíme.

 

Nahoru