Kreativní dílna

Kreativní dílna vznikla v roce 2015, kdy jsme po mnoha předchozích zkušenostech došli k jasné představě toho, jak má fungovat - OTEVŘENĚ, KOMUNIKATIVNĚ, KREATIVNĚ S MAXIMÁLNÍM ZAMĚŘENÍM NA KLIENTA.

V zásadě navazujeme na ergoterapii, která v Alce v různé podobě do té doby probíhala, a dále navazujeme na Sociálně aktivizační službu, která se prvořadě soustředí na aktivizaci klienta, na předcházení sociální izolaci uživatelů. Dále rozvíjí jejich dovednosti a vede je k navazování a udržování sociální vazby s podobně postiženými lidmi i komunitou, ve které žijí. 

V kreativní dílně si klienti mohou doslova osahat různé materiály, ať je to keramická hlína, ovčí rouno, různé modelovací hmoty, látky a tak dále a samozřejmě mají možnost pracovat s rozličnými nástroji, jako jsou obyčejné či ozdobné nůžky, jehly, rydla, šídla, tiskátka a další.

Pracovní prostor je v keramické dílně upraven díky speciálnímu stolu s výřezy, který nám vyrobili učni ze SOU Ohradní. Veškeré vytvořené výrobky z hlíny si v Alce vypalujeme a následně glazujeme sami v naší keramické dílně. Součástí dílny je keramická pec, hrnčířský kruh a speciální odlévací formy.

P7297952Z pohledu práce s klientem, přistupujeme ke každému klientovi individuálně a zároveň jsou klienti vedeni ke spolupráci ve skupině. Je zde velký prostor pro samostatnou i skupinovou tvorbu. Každý klient si může svůj výtvor nakonec odnést domů. Takový ručně vyrobený kachlík, hrnek, chňapka nebo zástěra... to je věc, která má svůj příběh a je naprosto originální.

Hlavní myšlenkou kreativní dílny tak není jen tvorba samotná, ale také setkávání s podobně postiženými lidmi, vytváření prostoru pro přirozenou komunikaci a prezentaci sebe sama.

Nahoru